Asset 1
dong luc tang gia ben trong

Bàn giao nhà

hinh anh ban giao nha
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 27
dong luc tang gia ben ngoai

Bàn giao sổ

hinh anh ban giao so
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 28 1
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 03

Hạ tầng kết nối với the pearl riverside

Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 09
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 10

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Vị trí vàng – Ngàn cơ hội

vi tri vang
ket noi vi tri the pearl river side
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 11
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 12
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 13

Tiện ích đẳng cấp nâng tầm giá trị sống

0e804bbb0905fc5ba514
be8ac8a68a187f462609
625ad47b96c5639b3ad4
4f78b53cf78202dc5b93
09cdc4b3860d73532a1c
3b51830fc1b134ef6da0
9d22657a27c4d29a8bd5
ab45521310ade5f3bcbc
4158c81b8aa57ffb26b4
z2747623994294 910a1d47422a5c4e276cad7e0b8d7662
z2747624002528 1f16d42d846df6e1ae2735ce0f850d27
z2747623996174 cd76b0a3edd302964243f6263b2c15f8
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 25
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 23
Phan tich du an The Pearl Riverside 03072021 24