Lời Ngỏ

Văn hóa của chúng tôi là tạo nên môi trường thân thiện, cởi mở và khuyến khích nhân sự sáng tạo trong cách làm việc. Chúng tôi có chương trình đào tạo dành cho ứng viên mới tốt nghiệp, chính sách lao động loại tốt cho nhân sự có kinh nghiệm. Bên cạnh đó là các buổi tập huấn, dã ngoại cùng công ty. Seareal luôn chào đón và mở rộng cánh cửa với mọi người.

Thông tin tuyển dụng:
- Vị trí: Chuyên viên kinh doanh Bất động sản
- Số lượng: 30 nhân viên
- Yêu cầu:
A. Tốt nghiệp chuyên ngành Cao Đẳng và Đại Học
B. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế
- Thời gian đăng ký: 25/02/2016 - 25/03/2016
- Email liên lạc: hr@seareal.vn